Το όραμα του Γεωργίου Λαμπάκη

Το όραμα του Γεωργίου Λαμπάκη

Το όραμα του Γεωργίου Λαμπάκη

Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914) Αθηναίος, Θεολόγος – Πρωτοπόρος Βυζαντινολόγος, προκειμένου να ενισχύσει την χρυσή άλυσο συνέχειας του Έλληνα, των Αρχαιοτάτων χρόνων με τον Έλληνα του Νέου Ελληνικού Κράτους , ιδρύει την Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία ( ΧΑΕ) το 1884 με το ανωτέρω όραμα του.

Σήμερα υπενθυμίζουμε την φράση που κοσμεί το γείσο πολλών ελληνικών σπιτιών:

Σήμερον εμού, αύριο ετέρου και ουδέποτε τινός

φράση αποτρεπτική για κάθε μορφή κτητικότητας και για κάθε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς όπως είναι ο Παρθενών και η Αγία Σοφία

Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη

Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη

Skip to content