2024 – Παρουσίαση Ψηφιακού αποθετηρίου του Αρχείου Οικογένειας Λαμπάκη

25/5/2024

43ο Συμποσίο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Διαδικτυακή μετάδοση https://diavlos.grnet.gr/room/13347?eventid=16421

Παρουσίαση ψηφιακού αποθετηρίου του Αρχείου Οικογένειας Λαμπάκη ξεκινώντας από την συλλογή του Γεωργίου Λαμπάκη.

Αξιότιμε Κύριε Περιηγητή,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχείου Οικογένειας Λαμπάκη ( ΑΟΛ) με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, βρισκόμαστε ενώπιον σου για να παρουσιάσουμε το ψηφιακό αποθετήριο του Αρχείου Οικογένειας Λαμπάκη (ΑΟΛ). και πιο συγκεκριμένα, την ψηφιοποίηση του προσωπικού αρχείου του Γεωργίου Λαμπάκη ( ΓΛ), του πρώτου Έλληνα Βυζαντινολόγου, Αρχείο το οποίο εντοπίστηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1980.

Τι επιδιώκουμε με την ψηφιοποίηση και την λειτουργία της σχετικής πλατφόρμας, την οποία θα σας παρουσιάσουμε ;

Αφενός, την διάσωση και την εποπτεία του αρχειακού υλικού, και φυσικά την καλλίτερη φύλαξή του. και

Αφετέρου, το να είναι το υλικό αυτό προσβάσιμο στους ερευνητές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, και μέσω αυτού να παρέχεται η δυνατότητα να διαμορφώσουν και να διατυπώσουν πληρέστερα την προσωπική τους θέση, επιστημονική ή όχι , τόσο για το ειδικότερο θέμα που τους ενδιαφέρει, όσο και για το σύνολο του αρχείου και το έργο του Γεωργίου Λαμπάκη γενικότερα.

Η θέση τους αυτή θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχείου.

Συνοπτικά τα βήματα που διατρέξαμε για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος μας αυτού, είναι τα ακόλουθα.

·  Πρώτο βήμα υπήρξε η καταλογογράφηση του υλικού από τον Δρ. Νικόλα Φύσσα κατά τα έτη 1998/2001, εργασία που απέδωσε περίπου 7.000 εγγραφές.

·Το επόμενο βήμα, έγινε η φύλαξη τους σε αντιόξινα κουτιά και άρχισε να πραγματοποιείται η ψηφιοποίηση.

Σκοπός μας ήταν, και είναι, να δοθεί η δυνατότητα της απομακρυσμένης πρόσβασης στο περιεχόμενο του αρχειακού υλικού.:

Το αποτέλεσμα όλης αυτής εργασίας είναι ότι:

·  1ον τώρα είναι πολύ δύσκολο να αναζήτησης την λήθη, όταν απέναντι σου έχεις τις μηχανές αναζήτησης και τις υπενθυμίσεις του Διαδικτύου.

·  2ο ότι  Πιθανώς να αναδειχθούν πληροφορίες για την ιστορική διαδρομή των μνημείων που τώρα λανθάνουν, εμπλουτίζοντας τη γνώση γύρω από αυτά. Και τέλος:

·  3ο  και κατά κύριο λόγο, αποκαθίσταται η ιστορική αλήθεια γύρω από την προσωπικότητα και το έργο του Γ. Λ.,  και αποδεσμεύεται από αμφιλεγόμενες προσωπικές κρίσεις του παρελθόντος, από Βυζαντινολόγους και μη, κρίσεις που ήταν  πιο κοντινές στην ίδρυση και την εδραίωση της ΧΑΕ και του ΒΧΜ.

Αυτά τα ολίγα, εισαγωγικά.

Στην συνέχεια η πολύτιμη συνεργάτης μας κα Λουκία Κοτσιμπού, η Υπεύθυνη για την οργάνωση και ψηφιοποίηση του αρχείου, θα σας παρουσιάσει πιο συγκεκριμένα το έργο που επιτελέστηκε και τις πρακτικές δυνατότητες που πλέον παρέχονται.

Πριν αποχωρήσω, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία διά του Προέδρου της και του ΔΣ για την παρούσα ευκαιρία που μας δίνει· αλλά και στα προηγούμενα ΔΣ για το ότι αγκάλιασαν εξαρχής το εγχείρημά μας, και έδωσαν την ευκαιρία να παρουσιαστούν πτυχές του αρχείου σε προηγούμενα συμπόσια της, από εκλεκτούς επιστήμονες και συνεργάτες. 

Ιδιαίτερη είναι η οφειλή μας και η ευγνώμων αναφορά μας στην ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ κα Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, οι συμβουλές της οποίας στα πρώτα βήματα του έργου υπήρξαν καθοριστικές. .

 Σας ευχαριστώ

Ιωάννης Λαμπάκης
Πρόεδρος 

 

Την παρουσίαση του αποθετηρίου μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην παρακάτω διεύθυνση: 
https://diavlos.grnet.gr/room/13347?eventid=16421  , επιλέξτε ημέρα Σάββατο 25/05/24 (6:44 χρόνος έναρξης)

 

Skip to content