2017 - Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης

2017 – Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης

Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης,
“Ο Γεώργιος Λαμπάκης στη Χριστιανική Σμύρνη”

Ημερομηνίες έκθεσης: 03-24/04/2017

Η Έκθεση «Ο Γεώργιος Λαμπάκης στη Χριστιανική Σμύρνη» παρακολουθεί τα βήματα του πρωτοπόρου Βυζαντινολόγου στην πορεία της ανακάλυψης των χριστιανικών μνημείων της Σμύρνης αλλά και του Ελληνισμού της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Ιωνίας στην αυγή του 20ου αιώνα. Πέρα από την αρχαιολογική σημασία και αξία τους τα ταξίδια του Γ. Λαμπάκη αποκτούν ιδιαίτερο βάρος στο πλαίσιο της ανάδειξης του ελληνικού και χριστιανικού χαρακτήρα της περιοχής, της ενίσχυσης της ταυτότητας των ελληνορθοδόξων κατοίκων και την αναβάθμιση του «εθνικού κέντρου», των Αθηνών, στα μάτια των αλύτρωτων αδελφών.

Μέσα από τα αρχαιοδιφικά ταξίδια του Λαμπάκη αποκαλύπτεται η κοινωνία της Σμύρνης και το πυκνό δίκτυο, εκκλησιών, κοινοτήτων, συλλόγων, ιεραρχών, λογίων και γενικά προσωπικοτήτων που συνθέτουν την άνθηση του Ελληνισμού στην Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα.

Συντελεστές της έκθεσης

Υλικό Αρχείου                       Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη. Ιωάννης Λαμπάκης
Έρευνα – Τεκμηρίωση         Μιχάλης Βαρλάς – Άση Μπήλιου
Επιμέλεια – Κείμενα            Μιχάλης Βαρλάς
Γραφιστική – καλλιτεχνική επιμέλεια       Γεράσιμος Αμπάτης
Διεύθυνση                             Βαγγέλης Χατζατουριάν
Παραγωγή                           Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης – Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη

Κείμενα και πληροφορίες αντλήθηκαν από:

Dr. Διονύσης Μουρελάτος, Το ταξίδι του βυζαντινολόγου Γεωργίου Λαμπάκη στη Μικρά Ασία: Η χριστιανική κοινότητα της Σμύρνης και τα μνημεία, στο, Σμύρνη: η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της ανατολικής Μεσογείου (17ος αι. – 1922). Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (20-23 Σεπτεμβρίου 2012), Αθήνα 2016, σ. 287-293

Στέφανος Ν. Δελατόλας, Αδελφοί Λαμπάκη. Ιωάννης – Γεώργιος – Εμμανουήλ, Αθήνα 2006

Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη

 

Skip to content