2021 - «Κυκλάδες : Αειφορία Πολιτισμού»

2021 – «Κυκλάδες : Αειφορία Πολιτισμού»

«Κυκλάδες : Αειφορία Πολιτισμού», “Ο Βυζαντινολόγος Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914) και τα ιδεολογικά θεμέλια του έργου του”

Δ’ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο/4rth International Cycladological Conference, 
«Κυκλάδες : Αειφορία Πολιτισμού»,
Τετάρτη 22  έως  και  το  Σάββατο  25  Σεπτεμβρίου 2021

Εισήγηση του Ιωάννης Λαμπάκης, προέδρου της εταιρίας Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, στο Δ’ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο, με θέμα

“Ο Βυζαντινολόγος Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914) και τα ιδεολογικά θεμέλια του έργου του”

 

Οργάνωση: Εταιρία Κυκλαδικών Μελετών
Τοποθεσία: Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

 

Skip to content