Αρχείο Μνημείων Γ.Λ.


 

Σύνδεσμοι

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό σύνολο, περιλαμβάνει κυρίως μικρούς, ομοιόμορφους στη μορφή φακέλους ανά μνημείο ή ανά ομάδα μνημείων και ήταν αρχειακά οργανωμένο από τον ίδιο τον Γεώργιο Δ. Λαμπάκη (Γ.Λ.). Τα φακελίδια φέρουν από το χέρι του, τίτλους και αρίθμηση από το 1 έως το 283. Δεν σώζονται όλοι οι φάκελοι, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις σώζονται φάκελοι με αρίθμηση, ονομασία μνημείου, κενοί όμως περιεχομένου.
Σε κάθε φακελίδιο μνημείου ο Γ.Λ. συμπεριέλαβε ποικίλο υλικό, από απλά σημειώματα, μέχρι πρόχειρα σκαριφήματα κατόψεων, αποτυπώσεις επιγραφών κ.λ.π.

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου αυτού θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι βρίσκεται δημοσιευμένο στις σελίδες του δελτίου της ΧΑΕ, χωρίς να αποκλείεται μια περαιτέρω μελέτη να αποδώσει άγνωστο υλικό ή στοιχεία για κάποιες αναθεωρήσεις.

 

 


Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη»