Οδηγίες χρήσης χάρτη περιηγήσεων

  • Πατήστε ctrl+ροδάκι mouse επάνω στον χάρτη, για να αυξομειώσετε τις διαστάσεις του χάρτη ή το +, –

 

  • Πατήστε επάνω δεξιά το διπλό βελάκι για να έχετε πλήρη οθόνη ή μικρή

 

  • Για να δείτε τις πληροφορίες μιας περιοχής πατήστε πάνω στο στίγμα

  • Για να δείτε όλη την λίστα πατήστε την μαύρη  κουκκίδα κάτω από την λίστα

 

Skip to content