Καρτ-Ποστάλ

Καρτ-Ποστάλ Γ.Λ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το Αρχείο Ταχυδρομικών Καρτών

Το Αρχείο Ταχυδρομικών Καρτών αποτελεί τμήμα του Αρχείου της Οικογένειας Λαμπάκη. Ουσιαστικά πρόκειται για 1.445 ταχυδρομικές κάρτες (carte postale), τις οποίες συγκέντρωναν τα μέλη της οικογένειας Λαμπάκη, κυρίως ο Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914), στα τέλη του 19ου και στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα.

Χρησιμοποιήσαμε το ρήμα «συγκέντρωναν» και όχι «λάμβαναν», διότι, όπως θα δούμε παρακάτω, οι μισές σχεδόν ταχυδρομικές κάρτες – οι 737 άγραπτες – φαίνεται ότι δεν ήταν προϊόν αλληλογραφίας, αλλά μάλλον σκόπιμης συγκέντρωσης. Στο συμπέρασμα αυτό μας οδηγεί η κοινή παραδοχή ότι μια άγραπτη κάρτα αφενός δεν μπορεί να φτάσει στον προορισμό της χωρίς έστω την αναγραφή της διεύθυνσης του παραλήπτη και αφετέρου δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Αντίθετα, επειδή, όπως παρατηρήσαμε, η μεγάλη πλειονότητα από αυτές έχουν ως θέμα απεικόνισης κάποιο χριστιανικό μνημείο, κυρίως του εξωτερικού, είναι αρκετά πιθανό οι άγραπτες αυτές κάρτες να συγκεντρώθηκαν από τον Γεώργιο Λαμπάκη κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του ως ένα είδος φωτογραφικής συλλογής μνημείων.

Γεώργιος Δ. Τσιμπούκης

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Σοφία Καλοπίση-Βέρτη
Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Γεώργιος Δ. Τσιμπούκης
Υπ. Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ιωάννης Λαμπάκης

 

Παρακάτω θα βρείτε ένα μικρό δείγμα των Καρτ-ποσταλ το οποίο θα διατηρηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του ψηφιακού αποθετηρίου.

 Μνημεία

 

Κωνσταντινούπολη, Θεολογική σχολή Χάλκης
« από 20 »
 
 

Πρόσωπα – κοινωνία

 

« από 14 »