Καρτ-Ποστάλ Γ.Λ.


Καρτ – Ποστάλ

Συλλογή καρτ ποστάλ από ταξίδια που τα αδέλφια Λαμπάκη πραγματοποιούσαν ή από επιστολές που λάμβαναν

 Μνημεία

 

Κωνσταντινούπολη, Θεολογική σχολή Χάλκης
« 20 από 20 »

Πρόσωπα – κοινωνία

 

Κύπρος, Λάρνακα, η αποβάθρα
« 1 από 14 »