Γεώργιος Λαμπάκης


    Πρόκειται για τις πρωτότυπες εκείνες εργασίες του Γ.Λ. που βρίσκονται σε τελειοποιημένη μορφή και οι οποίες είχαν καταστρωθεί από τον ίδιο σε τετράδια σχήματος Α4. Κάποιες αποτελούν εγχειρίδια […]

Μελέτες Γ.Λ.


Μονή Καισαριανής - Κυλλοῦ Πὴρα
  Δημοσιεύματα   Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το […]

Δημοσιεύματα τρίτων για Γ.Λ.


  Το εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό σύνολο, περιλαμβάνει κυρίως μικρούς, ομοιόμορφους στη μορφή φακέλους ανά μνημείο ή ανά ομάδα μνημείων και ήταν αρχειακά οργανωμένο από τον ίδιο τον Γεώργιο Δ. Λαμπάκη […]

Αρχείο Μνημείων Γ.Λ.Αρχείο Τυπάλδου - Κοζάκη
  Αρχείο Τυπάλδου – Κοζάκη Ξεχωριστή ενότητα αποτέλεσε μια μικρή ομάδα επιστολών του Ιταλού συντηρητή Novo προς τον Τυπάλδο-Κοζάκη, σχετικά με τη Μονή Δαφνίου, όπου ο Ιταλός συντηρητής εργάστηκε στην […]

Αρχείο Τυπάλδου – Κοζάκη


      Περιλαμβάνει υπερ-χίλιες επιστολές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ποικίλες γλώσσες και είναι αποκαλυπτική για την πολυμέρεια του Γ.Λ., την απίστευτη εργατικότητά του, τον ανθρώπινο χαρακτήρα […]

Αλληλογραφία (Εισερχόμενη) Γ.Λ.


Χειρόγραφα
Στη μεγάλη αυτή ενότητα (19 φάκελοι) εντάχθηκε το μεγαλύτερο μέρος των χειρογράφων του Γ. Λαμπάκη, οργανωμένο με βάση κριτήρια θεματικά και μορφολογικά. Πρόκειται κυρίως για Ιστορικές Μελέτες Αρχαιολογικές Μελέτες Αδιαμόρφωτες […]

Χειρόγραφα Γ.Λ.