Γεώργιος Λαμπάκης


Εκδοθέντα Βιβλία Γ.Λ.
      1. A general introduction to Christian Archaeology: A lecture delivered at the National University on 25 November, 1896. Georgios Lampakis, 1854-1914. Athens : Law School Typography , […]

Published booksBiography
“The scholar who pioneered the study and preservation of Christian monuments in Greece.” Georgios D. Lampakis (G.L.) was born on 18 February 1854 in Athens to Dimitrios Lampakis and Margarita […]

Biography    In addition to everything Georgios D. Lampakis left to the Christian Archaeological Society and other institutions on his early death, his personal archive passed into the care of […]

Georgios D. Lampakis (1854-1914) Byzantinist


Καρτ-Ποστάλ
Καρτ – Ποστάλ Συλλογή καρτ ποστάλ από ταξίδια που τα αδέλφια Λαμπάκη πραγματοποιούσαν ή από επιστολές που λάμβαναν  Μνημεία   Πρόσωπα – κοινωνία    

Καρτ-Ποστάλ Γ.Λ.


Στην ενότητα αυτή υπάρχουν φωτογραφίες με την παρουσία του Γεωργίου Λαμπάκη αλλά και φωτογραφίες που εκείνος τράβηξε σε περιηγήσεις που έκανε στην Ελλάδα.          

Φωτογραφίες Γεωργίου Λαμπάκη