Ιωάννης Λαμπάκης


Biography
Ioannis D. Lampakis (1851-1916) Having completed his secondary education, he worked in his father’s pâtisserie on the corner of Aiolou and Mitropoleos streets. He first became interested in photography around […]

Biography


Ioannis Lampakis (1851-1916) Photographer
The three brothers Ioannis, Georgios and Emmanouil Lampakis of Mountados, Tinos, played an active role in the artistic and cultural life of Greece in the second half of the 19th […]

Ioannis Lampakis (1851-1916) Photographer


Το έργο του
Δείγμα φωτογραφειών αντιπροσωπευτικό της συλλογής του Ιωάννη Λαμπάκη από την εποχή που εργαζόταν ως φωτογράφος.      

Φωτογραφίες Ιωάννη ΛαμπάκηΒιογραφία Ιω`άννη Λαμπάκη
      ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) Δ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ (1850-1916) Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο γυμνάσιο και το σχολαρχείο, εργάσθηκε στο ζαχαροπλαστείο του πατέρα του, (γωνία Αιόλου και Μητροπόλεως). Με τη […]

Βιογραφία Ιωάννη Λαμπάκη


Ιωάννης Λαμπάκης (1851-1916) Φωτογράφος
    Ιωάννης Λαμπάκης (1850-1916) Φωτογράφος Οι εκ Μουντάδου Τήνου καταγόμενοι αδελφοί Ιωάννης, Γεώργιος και Εμμανουήλ Λαμπάκης διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της Ελλάδος του δευτέρου μισού […]

Ιωάννης Λαμπάκης (1850-1916) Φωτογράφος


Εκδόσεις τρίτων για Ιωάννη Λαμπάκη
Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αναφορές σε δημοσιευμένα έργα, τα οποία συμβάλλουν στη διάσωση και διάδοση του έργου των Ι.Δ.Λαμπάκη. Πρόκειται για βιβλία για την ιστορία και τον πολιτισμό της Νεότερης […]

Εκδόσεις τρίτων για Ιωάννη Λαμπάκη