Αολ      The Lampakis Family Archives (LFA) consist of photographic material, journals, books, manuscripts, icons, oil paintings, drawings and artefacts which once belonged to the Lampakis brothers. The three […]

Profile


Ομήρου Ιλιάδα, Ραψωδία Γ     Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, υλοποιώντας την προτροπή του Ομήρου και με κύριο μέλημά μας, να συνεισφέρουμε στο πολιτισμικό απόθεμα της Ελλάδος για λόγους Ερευνητικούς […]

Ανοιχτή Πρόσκληση
Σύνδεσμοι Συνεργατών Πληροφορίες σχετικές με το υλικό του Αρχείου Οικογένειας Λαμπάκη μπορείτε να βρείτε επίσης στις παραπομπές που βρίσκονται  σε αυτή την ενότητα. www.chae.gr Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ)   www.byzantinemuseum.gr […]

Σύνδεσμοι


Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη επιθυμεί και εργάζεται καθημερινά προς την κατεύθυνση δημιουργίας γόνιμου πεδίου για την εφαρμογή κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, τη δημιουργία συνεργασιών αλλά και τη χορηγία για την […]

Επικοινωνία – Υπηρεσίες