Αολ


Activities
  Activities Collaborations with research and cultural bodies The Lampakis Family Archives collaborate with significant research and cultural institutions including the Byzantine and Christian Museum, the University of Athens, and […]

Activities


Publications
  Publications This page includes references to published works which contribute to the preservation and dissemination of the work of Ioannis, Georgios and Emmanouil Lampakis. The list includes works on […]

Publications


  Open Invitation   Cool age advances, venerably wise, Turns on all hands its deep-discerning eyes; Sees what befell, and what may yet befall, Concludes from both, and best provides […]

Open Invitation
Εκδοθέντα Βιβλία
      The Lampakis Family Archives (LFA) consist of photographic material, journals, books, manuscripts, icons, oil paintings, drawings and artefacts which once belonged to the Lampakis brothers. The three […]

Profile


Ομήρου Ιλιάδα, Ραψωδία Γ Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, υλοποιώντας την προτροπή του Ομήρου και με κύριο μέλημά μας, να συνεισφέρουμε στο πολιτισμικό απόθεμα της Ελλάδος για λόγους Ερευνητικούς – Ψυχαγωγικούς […]

Ανοιχτή Πρόσκληση