Οικογένεια Λαμπάκη


Εκδόσεις τρίτων για Οικογένεια Λαμπάκη
Στέφανος Ν. Δελατόλας. ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΑΚΗ, Αθήνα 2006.Έκδοση: Συνδέσμου των απανταχού εκ Μουντάδου Τήνου καταγομένων.Φωτογραφία εξωφύλλου: Οι αδελφοί Ιωάννης, Γεώργιος και Εμμανουήλ Λαμπάκης. Επιμέλεια έκδοσης: Εκδόσεις «ΔΕΔΕΜΑΔΗ» Χαρ. Τρικούπη 42, 106 […]

Εκδόσεις τρίτων για Οικογένεια Λαμπάκη