1892

Το 1892 φωτογράφισε τους γυμναστικούς και αθλητικούς αγώνες.

Skip to content