1885

Διορίσθηκε γραμματέας της Βασίλισσας Όλγας. Η θέση του βασιλικού γραμματέα άνοιξε για τον Γεώργιο Λαμπάκη νέους ορίζοντες προσφέροντας δύο μεγάλες δυνατότητες: γνωριμίες και ελευθερία κινήσεων

Skip to content