1895

Ήταν η χρονιά που του απονεμήθηκε  το παράσημο του Αργυρού Σταυρού του Σωτήρος για την αφοσίωση του στο έργο που εκτελούσε στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία.

Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Πετρίδης (Σεπτέμβριος 1836 – 29 Δεκεμβρίου 1896) τον Σεπτέμβριο του 1895 πρότεινε προς το Υπουργείο Εξωτερικών την απονομή του παρασήμου στον Γεώργιο Λαμπάκη για τον ζήλο του, την πείρα του και την δραστηριότητά του στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρία.

Από τον οικείο νόμο προβλέπεται ότι το Τάγμα του Σωτήρος απονέμεται σε Έλληνες πολίτες που διακρίθηκαν στην προάσπιση των συμφερόντων της χώρας ή στην προσφορά εξαίρετων υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα εντός ή εκτός Ελλάδος

Skip to content