1904

Δεκέμβριο του 1904 παντρεύεται την Ευθαλία Δημητριάδη.

Skip to content