1885

Το 1885 επιστρέφει από τις σπουδές του στο Μόναχο και στις 8 Ιουλίου  εξέθεσε έργο του στο «σπουδαστήριο» του γλύπτη Γεωργίου Βρούτου

Skip to content