2013 - Διαλέξεις Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

2013 – Διαλέξεις, Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας,
Διαλέξεις 2013 – 2014

” Η συγκρότηση του αντικειμένου της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στη νεώτερη Ελλάδα. Η περίπτωση του Γ.Λαμπάκη”, (14 Οκτωβρίου 2013)

Ομιλία του Βυζαντινολόγου Dr. Διονυσίου Μουρελάτου, Αρχαιολόγος, επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οργάνωση: Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Τοποθεσία: Ιστορικό Αρχαέιο της Αρχαιολογικής υπηρεσίας

Skip to content