Ευρήματα

“Τυχερά” ευρήματα

Ταξινομώντας την επόμενη γενιά της οικογένειας Λαμπάκη βρήκαμε “τυχερό” υλικό . Δυο λαχεία της εποχής 1926 και 1929. Αναζητήσαμε πληροφορίες για τις εκδόσεις των λαχείων και σας τις παραδίνουμε παρακάτω. Τα λαχεία βρέθηκαν στα προσωπικά αρχεία του Νικολάου Ιωάνν. Λαμπάκη, το τρίτο παιδί του Ιωάννη Λαμπάκη.

1926 Ελληνικόν Λαχείον

Τον Απρίλιο του 1926 η κυβέρνηση του Θεοδ. Πάγκαλου παραχωρεί την έκδοση, διαχείριση και κυκλοφορία του Λαχείου του Στόλου και των Αρχαιοτήτων της Ελλάδος,με δεκαετή σύμβαση, στην εταιρεία “Ελληνικόν Λαχείον Α.Ε.”, συμφερόντων του θεσσαλονικιού επιχειρηματία Μάριο Μοδιάνο.

Ευρήματα

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφτηκε, το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραττε  το 25% των ακαθάριστων εισπράξεων της εταιρείας και το 50% των καθαρών κερδών της , ενώ είχε δικαίωμα σε περίπτωση λύσης, ή λήξης της σύμβασης, να εισπράξει το 50% του αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το Υπ. Οικονομικών είχε την εποπτεία και έλεγχο της διαχείρισης.

Ευρήματα

1929 Λαχείον του Στόλου και Αρχαιοτήτων της Ελλάδος

Τον Ιούλιο του 1929 η έκδοση του λαχείου του Στόλου επανήλθε στο Δημόσιο με την ίδρυση της πρώτης κρατικής υπηρεσίας ,με την αρχική ονομασία “Υπηρεσία του Λαχείου”. Η υπηρεσία αφού άλλαξε διαδοχικά ονομασίες σε “Λαχείον του Στόλου”, “Λαχείον του Στόλου και της Κρατικής Πρόνοιας”,  “Διεύθυνση του Λαχείου του Στόλου”, στα τέλη του 1936 πήρε την σημερινή της ονομασία “Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων”.

Ευρήματα

Μικρό μέρος των εσόδων του λαχείου αποδιδόταν αρχικά στην Αρχαιολογική Εταιρεία και αργότερα, από το 1910, στο Αρχαιολογικό Ταμείο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους χρηματοδοτούσε το Ταμείο του Στόλου

Η υπηρεσία κυκλοφόρησε το Λαχείο του Στόλου σε δυο μορφές, κατά τα πρότυπα του Ελληνικού  Λαχείου. Το ένα λαχείο που είχε χαμηλή τιμή , αρχικά 5 δραχμές και αργότερα 10 δραχμές, είχε την ονομασία Λαϊκό Λαχείο. Το άλλο λαχείο που είχε τιμή 25 δραχμές , είχε την ονομασία Μεγάλο Λαχείο. Το Μεγάλο Λαχείο κυκλοφόρησε μέχρι ι και το 1933 και μετά καταργήθηκε λόγω μειωμένων πωλήσεων. Το Λαϊκό Λαχείο κυκλοφόρησε μέχρι τις αρχές της κατοχής και τον Ιούλιο του 1941 έκανε την τελευταία του κλήρωση

Ευρήματα

Πηγή : Laxeia.gr

Skip to content